Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV ĐĂNG BÁCH ĐẠT
Địa chỉ: 243 Tiểu La, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
Tel: 05443 705 685 – Fax: 05113 797 077
Hotline: 0935 151 757
Website: www.bachdat.com.vn           –            E-mail: bachdat243@gmail.com